COM ACCEDIR AL NOSTRE COMPTE

Com accedir a la pagina virtual bancària, i accedir al nostre compte.

PAUTES

  1. El primer pas per entrar al recurs de la Caixa consisteix en posicionar-se a la pàgina d’inici de la entitat.
  2. S’obre el navegador, introduint en el buscador la pàgina anomenada “Línia oberta de la Caixa
  3. A continuació s’ha d’introduir la identificació, que consisteix en el número del DNI (lletra no inclosa) i la contrasenya que facilita la Caixa quan un usuari es crea un compte de línia oberta.
  4. Seguidament, trobem davant nostre la pàgina de la Caixa, i ens hem de dirigir a la cantonada dreta, on hi haurà una pestanya amb la paraula “ inici”, hi haurem de clicar a sobre.